Popis: Popis: E:\Personal\Web\Stano\www.bohdan.sk\images\bus.jpg

Popis: Popis: E:\Personal\Web\Stano\www.bohdan.sk\images\banner.jpg

ÚVOD

INFORMÁCIE O FIRME

PONUKA

CENNÍK

PREPRAVNÝ PORIADOK

FOTO GALÉRIA

KONTAKT

Cenník

Fakturácia - tuzemsko:

- jazdné        od   1,00 EUR / km

- stojné         od   2,00 EUR / 15 min.

- nocľažné v tuzemsku pre vodičov
- DPH (bude účtované podľa zákona platného v čase zdaniteľného plnenia)

 

Fakturácia - zahraničie:

-          ako tuzemsko (jazdné, stojné, DPH)

-          stravné a nocľažné pre vodičov v zahraničí

-          poplatky v zahraničí (diaľnice, tunely, trajekt, parkovanie a pod.)

-          rozdiel ceny PHM

-          mzda druhého vodiča (ak je požadovaná jeho účasť, alebo ak je nutná z prevádzkových dôvodov)

 


Cena prepravy za mikrobus MERCEDES BENZ - Vito, MERCEDES BENZ – V, osobné auto MERCEDES BENZ - S 350, MERCEDES BENZ – E 250 a ŠKODA SUPERB sa dojednávajú individuálne.

 

Každú prepravu je vhodné prejednať individuálne, nakoľko jazdné za jeden kilometer a stojné ovplyvňuje sezónnosť a rozsah využívania autobusu zákazníkom.

Cenu prepravy je možné tiež dojednať ako " DOHODNUTÚ CENU". Takto dohodnutá cena bude bez akýchkoľvek ďalších príplatkov fakturovaná pri dodržaní podmienok zjednanej prepravy.

 


 


Copyright (c) 2003